Hyper-MTA درباره سرور

سرور زندگی مجازی Hyper-MTA

سرور HyperMTA سعی بر این داشته که با گیم مودی جدید و جالب شروع به فعالیت کند. سبک این گیم مود TDM-RPG میباشد و این گیم مود با سایر سرور های TDM و RPG موجود در پلتفرم MTA:SA کاملا متفاوت است و سبک جدیدی را ابداع کرده به صورتی که شما هم میتوانید کار کنید و ماشین و امکانات خریداری کنید و هم برای کشور خود بجنگید.
سرور دارای دو کشور روسیه و آمریکا میباشد که این دو کشور از لحاظ (جنگی، سیاسی و اقتصادی) در رقابت اند.
کشور ها میتوانند بر سر مناطقی که در انها منابعی از جمله نفت، زغال سنگ و ... وجود دارد بجنگند و با استفاده از این منابع کسب درامد کنند، پیشرفت کنند و امکانات و توانایی های خود را افزایش دهند.
کشور ها میتوانند باهم مذاکره کنند و منابع و امکاناتی را در ازای پول با کشور مقابل معامله کنند.
هر کشور دارای یک رییس جمهور و سه وزارتخانه (صنعت و معدن، جنگ و خزانه داری) میباشد که هر کدام مسئولیت هایی برعهده دارند.
رییس جمهور وظیفه مدیریت کشور و وزارتخانه ها را بر عهده دارد. در اغاز کار سرور رییس جمهور توسط ادمین ها انتخاب میشود ولی در ادامه این کار با انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیرد.
وزارتخانه خزانه داری مسئولیت امورمالی کشور از جمله فروش نفت، تعیین حقوق کارکنان دولت و ... را برعهده دارد. وزارتخانه صنعت و معدن مسئول کنترل منابع کشور است و وزارتخانه جنگ وظیفه دفاع از کشور و کنترل مناطق و حملات و همچنین تامین مایحتاج ارتش و خریداری آن از وزارت صنعت و معدن را بر عهده دارد.

نمایی از محیط بازی .

نمایی از وزارتخانه ها  صنعت و معدن و وزارت جنگ کشورها .

نمایی از محیط پایگاه های نظامی دو کشور و وزارتخانه جنگ .

 .نمایی از محیط سربازی در سرور .

نمایی از مکان چاه های نفت و معادن آهن دو کشور .